Svárkov

 

     Ves ležící 8,5 km severozápadně od Nepomuku, poprvé v písemných pramenech připomínaná k r. 1379. Dějiny obce jsou spjaty se žinkovským panstvím. Když se roku 1525 synové Přibíka z Klenové o statek dělili, připadla část Svárkova Vilémovi a druhá do vlastnictví Šebastiána. O necelých 20 let později Šebastián svůj díl svárkovského zboží odprodal bratru Vilémovi. Berní rula, sepsaná krátce po pol.17.století, zaznamenala ve vsi tehdy zvané Svarkovo celkem 6 sedláků. Tereziánský katastr ve Svárkově zaznamenal 10 osedlých. K roku 1900 zde bylo 30 popisných čísel a žilo tu 192 obyvatel. O 71 let později trvale ve vsi žilo v 18 domech 45 obyvatel.

     Ves je umístěna v dominantní poloze na náhorní plošině nad letinskými lázněmi s působivými pohledy do krajiny. V centru rozlehlé, takřka okrouhlé návsi stojí šestiboká kaplička sv. Jakuba Většího z konce 19. století, krytá jehlancovou střechou, vrcholící zvoničkou s cibulovou bání. Vstup je sklenut polokruhem, interiér je plochostropý. Před kaplí byl osazen pamětní kříž, z něhož se uchoval je sokl. Zaslouženou pozornost budí usedlost č.1 v čele s bránou a domy vročenými do poč. 20.stol. ve vsi velmi příznivého vzhledu se dochovala celá řada dalších hodnotných lidových staveb. Na kraji vsi u přístupové cesty je osazen rozcestník značených cest 64 a Z3.

Zdroj: Turistický průvodce Plzeňsko - jih

 

 

  

Svárkov v současnosti

 

    Svárkov v současné době spadá pod obec Letiny a je její místní částí. Ve Svárkově je evidováno 34 popisných čísel a 2 evidenční (chaty). Trvale obydlených domů je 17, ostatní jsou využívány k rekreačním účelům. Během posledních let došlo k nárůstu počtu obyvatel, ke konci roku 2008 bylo v obci hlášeno 49 trvale žijících osob. Žije zde 10 dětí ve věku do 15 let a je naděje. že tento počet není konečný. Zdá se, že se obec probouzí k životu, k čemuž kromě zvyšujícího se počtu trvalých obyvatel přispívají významě také chalupáři. Zlepšila se dopravní obslužnost, takže školní děti se mohou dopravit do školy a zpět. Během roku zde v roce 2009 proběhlo několik hromadných akcí, některé organizované Českým svazem žen a některé vznikly spontánně. Ve vsi se dodržují některé tradiční zvyky jako je velikonoční křístání, drží se zde pouť a posvícení. Nadále je Svárkov místem, které si díky tomu, že leží v příznivé nadmořské výšce 550 mn, na slepém rameni silnice, v krajině bez průmyslu, zachovalo svoji čistotu a krásnou přírodu. Zkrátka ve Svárkově je radost dýchat.

Novinky

Fotografie z Posvícení

29.10.2009 12:30
V menu Fotogaleri/Akce 2009/Posvícení 2009 si můžete prohlédnout fotky z posvícení. Nebo rozklikněte nadpis a klikněte tady.

Mikulášská besídka

26.10.2009 13:06
Český svaz žen pořádá v sobotu 28.11.09 od 16 hod.  v budově čp. 18 (bývalé potraviny) Mikulášskou besídku. Děti potřebují s sebou výtvarné potřeby  - menší nůžky, lepidlo, pastelky nebo...

Změna času začátku lampionového průvodu

22.10.2009 08:00
Protože v původní čas srazu lampionového průvodu by nebyla ta správná tma, posouvá se začátek akce na 18 hodin.

Lampionový průvod

18.10.2009 10:39
Lampionový průvod pro malé i velké aneb procházka podvečerním Svárkovem se bude konat v sobotu 31.10.2009. Sraz je v 18 hodin na návsi u ohniště. Projdeme se Svárkovem ponořeným do tmy...

POSVÍCENÍ - co to vlastně znamená?

16.10.2009 21:32
Posvícení patří mezi vesnické tradice, ale víte, jaký je jeho význam? Přečtěte si článek a budete hned v obraze :-)   Posvícení: oslava hojnosti a kostela       ...
<< 14 | 15 | 16 | 17 | 18 >>