Lípa na návsi - sbírka

03.01.2010 22:42

     V listopadu loňského roku vítr zlomil lípu na návsi ve Svárkově, která mnoho  let spoluvytvářela krásný vzhled středu naší vesničky. Starý strom už řadu let nebyl  živý, zelenal se na něm jen břečťan. Přesto až do svého pádu symbolicky spojoval dobu dnešní a časy dávno i nedávno minulé.  Na prázdné místo na ostrůvku lemovaném růžemi  by bylo vhodné zasadit opět lípu, pro Čechy symbolický  a uctívaný strom. Pořádáme proto sbírku na nákup nového již vzrostlejšího stromku, který zasadíme letos na jaře vlastními silami.

     Vyzýváme proto všechny obyvatele, chalupáře a další přátele Svárkova, aby přispěli na nákup mladé lípy částkou, kterou uznají za vhodné. Potřebujeme shromáždit kolem 6 000,- Kč. Všichni dobrovolní dárci budou na našich stránkách se svým souhlasem zveřejněni a bude zde uvedena i částka, kterou přispěli. Tím bude zajištěna informace o výši vybraných peněz.

 

     Posílejte, prosím, příspěvky na účet 210559531/0300. Na variabilní symbol napište čtyřčíslí 1111, do poznámky své jméno a příjmení.

     Děkujeme vám za Vaši solidaritu a zájem o udržení vzhledu a charakteru obce Svárkov.  

Zbyšek Nový, Romana Blažková, Radek Dragoun