O první dubnové brigádě a nejen o ní

08.04.2010 21:55

Úplně na úvod bych ráda uvedla na správnou míru dohady a představy , které někteří lidé chápou ve špatných souvislostech.

Mezi vysazením nové lípy a poražením tůjí není rovnítko.

Záměr vysadit lípu vznikl po podzimním orkánu, který zlomil starou ,  už nemocnou lípu na návsi.

Lípa měla být vysazena na místě původní lípy, po odstranění jejích kořenů.

Celá akce byla myšlena zejména jako společenská událost, lípu společně zakoupíme, místo si upravíme a vysadíme.  Zůstane tu po nás nějaká památka a náves bude zase o něco hezčí.

Vymyslel to Radek Dragoun, spolu s Václavem Velíškem se domluvili,jakou lípu a kde sehnat a Zbyšek Nový se do akce zapojil a vznikla tak trojice organizátorů akce.

Ani jeden z nich nemá s poražením tůjí nic společného. Lípa by se sázela nezávisle na tom, zda tůje stojí nebo ne.

Brigáda v sobotu 3. 4. 2010 byla zorganizována proto,  aby se vytáhly kořeny po staré lípě poražené orkánem, případně po poražených tůjích  a připravilo se místo pro novou lípu.

Padly  dohady o tom, kdo by vlastně měl správně kořeny odstranit.  Někteří se rovnou do akce odmítli zapojit, že to není jejich starost.  Možná, že mají pravdu.  Jenže na torzo lípy jsme tady koukali půl roku a nic se dosud nedělo.  A do trojúhelníku s pahýly tůjí se těžko něco nového zasadí a také  pohled na ně nebyl příliš pěkný. Takže se několik chlapů rozhodlo, že se s tím něco udělá, navzdory pesimistickým předpovědím, že zejména kořen lípy odstranit nepůjde, že  na  to není technika,  že půjde ven i s asfaltem.

Byli šikovní, nakonec se věc podařila, pařezy byly vytaženy a silnice zůstala celá.  Přii dobývání kořenů lípy významně pomohl pan Vokáč se svým traktorem. Teď můžeme zasadit lípu a místo upravit. Všem, kteří se aktivně podíleli, patří poděkování a obdiv za to, co dokázali.