Otazníky kolem lípy

01.04.2010 11:55

Není to tak snadné, jak se zdálo. Jelikož platí, co člověk, to názor, není souhlas s vysazením mladé lípy jednomyslný. Odpůrci lípy argumentují zejména mohutností stromu a dále tím, že stejně nevydrží zimní solení a zajde. Příznivci oponují, že trojúhelníky bez stromů jsou smutné a aspoň jeden strom by na návsi měl být.A lípa k české vesnici tak nějak patří. A ve Svárkově na návsi lípa stála léta, jak je znát z dobové fotografie.

 

Starosta Letin se přiklání k zasazení jedné lípy. Konečné řešení ale nechá na nás, občanech, záleží na tom, jak se dokážeme dohodnout.

 

Tůje a podobné okrasné stromy vysazovat není vhodné, brání zápisu obce mezi vesnické památkové rezervace, narušují historický charakter návsi.

 

Co tedy s tím?

 

Obcházíme stálé obyvatele a všichni mají možnost vyjádřit svůj souhlas, či nesouhlas. Výsledná stanoviska potom zveřejníme a zároveň se podle toho rozhodne.

 

Je třeba si uvědomit, že lípa bude měřit cca 2 m a obvod kmene ve výšce 1 metr bude 12-15 cm, tedy než strom vyroste do své mohutnosti uběhne mnoho let a nám tento strom rozhodně v ničem vadit nebude. Pokud se udrží, bude fajn, pokud ne, zajde a výsledek bude stejný, jako když se lípa nevysadí, ale aspoň se to zkusí.  Také by možná šlo omezit solení kolem trojúhelníku na přijatelnou míru.

 

Všichni, kterých se rozhodování týká, by se měli zamyslet a důkladně zvážit, jak se rozhodnou.