Svěcení zvonu

25.03.2010 09:10

Svěcení zvonu je pro obec vždycky veliká sláva a událost. Nejinak tomu bylo 29. června 1947 ve Svárkově.