Velikonoce nebo velikonoce aneb okénko jazyka českého

05.04.2010 13:02

Také máte problém při psaní přání k Velikonocům s tím, zda napsat malé nebo velké v? A vůbec i u jiných věcí si nejste jisti? Pravopis si můžete ověřit v internetové příručcce českého jazyka na www.ujc.cas.cz . A jak je to s těmi Velikonocemi?

 

2 Významné dny a svátky

Dny: Nový rok (= 1. leden, ale nový rok = příští rok), Tři králové (= 6. leden, ale my tři králové jdeme k vám), Hromnice, Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční, Velikonoční pondělí, Svátek práce, Den vítězství, Den české státnosti, Památka zesnulých, Štědrý den, Boží hod vánoční atd. Při obráceném slovosledu se velké písmeno přesouvá na první slovo (Pondělí velikonoční, Hod boží i Boží hod); Den díkůvzdání. S malým písmenem doporučujeme psát spojení den otevřených dveří;

svátky: Vánoce, Velikonoce. Psaní Vánoce, Velikonoce kodifikovala až PČP 1993. Třebaže psaní s velkým písmenem, odpovídající jejich významnému postavení, dnes již převažuje, nelze psaní s malým písmenem v určitých typech textů, např. historických, považovat za chybu.

Nový akademický slovník cizích slov uvádí názvy pesach, pascha (židovské svátky) s malým písmenem. V praxi se však často vyskytují tyto názvy s velkým písmenem. Tento způsob psaní nelze hodnotit jako chybný.

Jako druhové názvy, a tedy s malým písmenem se píšou: vánoční/velikonoční svátky, advent, masopust, sabat, modré pondělí, zlaté pondělí.