Velikonoce 2010

Velikonoce 2010

Na Zelený čtvrtek si už děti užívaly prázdnin, takže jim nic nebránilo, aby se v poledne sešly poblíž kapličky a vypravily se na každoroční obchůzku vesnicí. Podruhé a naposledy plnil roli pána Patrik Lukeš, který letos oslaví 15. narozeniny a jeho úkol příští rok převezme jiný chlapec. Patrik děti seřadil do dvojic nebo trojic a potom se všichni vydali ke kapličce. Tam se modlili, slovům rozumět nebylo, tak doufejme, že říkali aspoň něco trochu smysluplného. Na závěr bylo všemi zřetelně vysloveno Amen.

Po modlitbě se děti vydaly vesnicí a snažily se pomocí hrkaček, trakárků případně jiných ozvučených nástrojů vytvořit co největší rámus. Toho dne šli celkem 3x a byla to prý veliká dřina, jak říkali ti nejmenší, prý je strašlivě bolely ruce, případně nohy. Ale kdo chce odměnu, musí si ji zasloužit, takže to museli vydržet.

V pátek se správně chodí křístat v 7 ráno, ale děti si demokraticky a jednomyslně odhlasovaly, že tento zvyk je třeba poupravit a shodly se na 8. hodině. I tak byl problém některé z nich dostat z postele. V pátek se šlo křístat celkem čtyřikrát, naposledy v 18 hodin. Potom se šli všichni navečeřet a ve 20 hodin se sešli děti i dospělí z vesnice, aby upálili Jidáše. Oheň hořel hezky, děti řádily, jen bylo třeba těm nejmenším vysvětlit, že na Jidášovi se opravdu buřty ani chléb neopékají.

Na sobotní ráno se už děti těšily víc,  a tak se vstáváním nebyl takový problém.  V osm hodin začínal průvod od kapličky, u každého stavení se děti zastavily, zazvonily , zaklepaly a pokud někdo vyšel ven spustili:

 

Ach ty nevěrný Jidáši,

Cos to učinil,

Že jsi svého mistra,

Židům prozradil.

Za to teď musíš v pekle hořeti,

S ďáblem Luciferem tam přebývati.

Na Zelený čtvtek, v zahradě jali,

Na Velký pátek ukřižovali,

Bílou sobotu z kříže ho vzali, do hrobu dali.

A ti kluci Židi, jako psi černí, kopali jámu, Ježíši pánu.

Na závěr opět zakřístali…..

 

Potom dostali nějakou odměnu, sladkosti, nějakou tu korunu, vajíčka. U Lukešů proběhlo velké dělení a potom už si všichni užívali volných dní. V pondělí už se ve Svárkově koledovat nechodí.