Svárkov

 

     Ves ležící 8,5 km severozápadně od Nepomuku, poprvé v písemných pramenech připomínaná k r. 1379. Dějiny obce jsou spjaty se žinkovským panstvím. Když se roku 1525 synové Přibíka z Klenové o statek dělili, připadla část Svárkova Vilémovi a druhá do vlastnictví Šebastiána. O necelých 20 let později Šebastián svůj díl svárkovského zboží odprodal bratru Vilémovi. Berní rula, sepsaná krátce po pol.17.století, zaznamenala ve vsi tehdy zvané Svarkovo celkem 6 sedláků. Tereziánský katastr ve Svárkově zaznamenal 10 osedlých. K roku 1900 zde bylo 30 popisných čísel a žilo tu 192 obyvatel. O 71 let později trvale ve vsi žilo v 18 domech 45 obyvatel.

     Ves je umístěna v dominantní poloze na náhorní plošině nad letinskými lázněmi s působivými pohledy do krajiny. V centru rozlehlé, takřka okrouhlé návsi stojí šestiboká kaplička sv. Jakuba Většího z konce 19. století, krytá jehlancovou střechou, vrcholící zvoničkou s cibulovou bání. Vstup je sklenut polokruhem, interiér je plochostropý. Před kaplí byl osazen pamětní kříž, z něhož se uchoval je sokl. Zaslouženou pozornost budí usedlost č.1 v čele s bránou a domy vročenými do poč. 20.stol. ve vsi velmi příznivého vzhledu se dochovala celá řada dalších hodnotných lidových staveb. Na kraji vsi u přístupové cesty je osazen rozcestník značených cest 64 a Z3.

Zdroj: Turistický průvodce Plzeňsko - jih

 

 

  

Svárkov v současnosti

 

    Svárkov v současné době spadá pod obec Letiny a je její místní částí. Ve Svárkově je evidováno 34 popisných čísel a 2 evidenční (chaty). Trvale obydlených domů je 17, ostatní jsou využívány k rekreačním účelům. Během posledních let došlo k nárůstu počtu obyvatel, ke konci roku 2008 bylo v obci hlášeno 49 trvale žijících osob. Žije zde 10 dětí ve věku do 15 let a je naděje. že tento počet není konečný. Zdá se, že se obec probouzí k životu, k čemuž kromě zvyšujícího se počtu trvalých obyvatel přispívají významě také chalupáři. Zlepšila se dopravní obslužnost, takže školní děti se mohou dopravit do školy a zpět. Během roku zde v roce 2009 proběhlo několik hromadných akcí, některé organizované Českým svazem žen a některé vznikly spontánně. Ve vsi se dodržují některé tradiční zvyky jako je velikonoční křístání, drží se zde pouť a posvícení. Nadále je Svárkov místem, které si díky tomu, že leží v příznivé nadmořské výšce 550 mn, na slepém rameni silnice, v krajině bez průmyslu, zachovalo svoji čistotu a krásnou přírodu. Zkrátka ve Svárkově je radost dýchat.

Novinky

Drakiáda

23.10.2013 21:19
I z pouštění draků jsou fota zde: svarkov.rajce.idnes.cz/5._Svarkovska_drakiada/ Počasí bylo exklusivní, foukalo, draci létali sami ..... no prostě paráda. Bohužel hodně dětí bylo nemocných, tak se...

Rybaření

23.10.2013 20:48
Ve fotogalerii jsou fotografie ze Svatováclavského rybaření. Počasí vyšlo skvěle a zadařilo se i rybářům. Úlovků bylo spoustu a konečně jsme si to pořádně užili.

DRAKIÁDA

15.09.2013 21:22
Vážení a milí příznivci pouštění draků,   další ročník Svárkovské drakiády se bude konat v neděli, 13.10.2013 od 14.00 hodin. Po ukončení bude následovat (cca v 16.hodin) opékání na návsi (z...

Výsledky 4. ročníku Svárkovského čuníka

19.05.2013 21:11
V menu Svárkovský čuník nebo rozkliknutím odkazu www.svarkov.cz/products/svarkovsky-cunik-4-rocnik-vysledky/ najdete výsledky letošního ročníku běžeckého závodu.

On - line přihláška na Svárkovského čuníka

12.04.2013 09:35
V sekci Svárkovský čuník nebo tady www.svarkov.cz/svarkovsky-cunik/ najdete on-line přihlášku na tuto akci. Prosíme o její vyplnění, zkrátíte tím čas při prezentaci. Děkujeme !
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>