Svárkov

 

     Ves ležící 8,5 km severozápadně od Nepomuku, poprvé v písemných pramenech připomínaná k r. 1379. Dějiny obce jsou spjaty se žinkovským panstvím. Když se roku 1525 synové Přibíka z Klenové o statek dělili, připadla část Svárkova Vilémovi a druhá do vlastnictví Šebastiána. O necelých 20 let později Šebastián svůj díl svárkovského zboží odprodal bratru Vilémovi. Berní rula, sepsaná krátce po pol.17.století, zaznamenala ve vsi tehdy zvané Svarkovo celkem 6 sedláků. Tereziánský katastr ve Svárkově zaznamenal 10 osedlých. K roku 1900 zde bylo 30 popisných čísel a žilo tu 192 obyvatel. O 71 let později trvale ve vsi žilo v 18 domech 45 obyvatel.

     Ves je umístěna v dominantní poloze na náhorní plošině nad letinskými lázněmi s působivými pohledy do krajiny. V centru rozlehlé, takřka okrouhlé návsi stojí šestiboká kaplička sv. Jakuba Většího z konce 19. století, krytá jehlancovou střechou, vrcholící zvoničkou s cibulovou bání. Vstup je sklenut polokruhem, interiér je plochostropý. Před kaplí byl osazen pamětní kříž, z něhož se uchoval je sokl. Zaslouženou pozornost budí usedlost č.1 v čele s bránou a domy vročenými do poč. 20.stol. ve vsi velmi příznivého vzhledu se dochovala celá řada dalších hodnotných lidových staveb. Na kraji vsi u přístupové cesty je osazen rozcestník značených cest 64 a Z3.

Zdroj: Turistický průvodce Plzeňsko - jih

 

 

  

Svárkov v současnosti

 

    Svárkov v současné době spadá pod obec Letiny a je její místní částí. Ve Svárkově je evidováno 34 popisných čísel a 2 evidenční (chaty). Trvale obydlených domů je 17, ostatní jsou využívány k rekreačním účelům. Během posledních let došlo k nárůstu počtu obyvatel, ke konci roku 2008 bylo v obci hlášeno 49 trvale žijících osob. Žije zde 10 dětí ve věku do 15 let a je naděje. že tento počet není konečný. Zdá se, že se obec probouzí k životu, k čemuž kromě zvyšujícího se počtu trvalých obyvatel přispívají významě také chalupáři. Zlepšila se dopravní obslužnost, takže školní děti se mohou dopravit do školy a zpět. Během roku zde v roce 2009 proběhlo několik hromadných akcí, některé organizované Českým svazem žen a některé vznikly spontánně. Ve vsi se dodržují některé tradiční zvyky jako je velikonoční křístání, drží se zde pouť a posvícení. Nadále je Svárkov místem, které si díky tomu, že leží v příznivé nadmořské výšce 550 mn, na slepém rameni silnice, v krajině bez průmyslu, zachovalo svoji čistotu a krásnou přírodu. Zkrátka ve Svárkově je radost dýchat.

Novinky

Svárkovský čuník - 4. ročník

05.04.2013 17:22
Čtvrtý ročník závodu Svárkovský čuník se koná v sobotu 18.5.2013. Prezentace ve Svárkově č. 18 od 14.30 do 15.00. Start od 15.15., vyhlášení cca v 17.30 Během závodu opět výborné...

Přidány dva nové články

20.12.2012 11:26
V rubrice Dění v obci jsou dva nové články - lampionový průvod a Mikuláš.

Změna termínu Mikuláše !

21.11.2012 13:02
Nový termín Mikulášké nadílky pro děti je neděle 9.12.2012 , začátek v 15 hodin. Děti čeká výtvarné a soutěžní odpoledne, příchod Mikuláše s čerty a děti , které nebudou odneseny čerty,...

Mikulášská nadílka

06.11.2012 10:41
Srdečně všechny zveme na   Mikulášskou nadílku   do Svárkova, dne 9.12.2012   od 15.00 hod.     Děti prosím nahlašte na emailu rblazkova@volny.cz    Mikulášská...

4. Lampionový průvod a stezka odvahy pro děti ve Svárkově

01.11.2012 19:01
4.  ročník lampionového průvodu se stezkou odvahy pro děti je plánován na 10.11.2010, sraz na návsi v 17.30. V loňském roce se na strašidelné stezce odvahy objevila strašidla, blikající...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>