Svárkov

 

     Ves ležící 8,5 km severozápadně od Nepomuku, poprvé v písemných pramenech připomínaná k r. 1379. Dějiny obce jsou spjaty se žinkovským panstvím. Když se roku 1525 synové Přibíka z Klenové o statek dělili, připadla část Svárkova Vilémovi a druhá do vlastnictví Šebastiána. O necelých 20 let později Šebastián svůj díl svárkovského zboží odprodal bratru Vilémovi. Berní rula, sepsaná krátce po pol.17.století, zaznamenala ve vsi tehdy zvané Svarkovo celkem 6 sedláků. Tereziánský katastr ve Svárkově zaznamenal 10 osedlých. K roku 1900 zde bylo 30 popisných čísel a žilo tu 192 obyvatel. O 71 let později trvale ve vsi žilo v 18 domech 45 obyvatel.

     Ves je umístěna v dominantní poloze na náhorní plošině nad letinskými lázněmi s působivými pohledy do krajiny. V centru rozlehlé, takřka okrouhlé návsi stojí šestiboká kaplička sv. Jakuba Většího z konce 19. století, krytá jehlancovou střechou, vrcholící zvoničkou s cibulovou bání. Vstup je sklenut polokruhem, interiér je plochostropý. Před kaplí byl osazen pamětní kříž, z něhož se uchoval je sokl. Zaslouženou pozornost budí usedlost č.1 v čele s bránou a domy vročenými do poč. 20.stol. ve vsi velmi příznivého vzhledu se dochovala celá řada dalších hodnotných lidových staveb. Na kraji vsi u přístupové cesty je osazen rozcestník značených cest 64 a Z3.

Zdroj: Turistický průvodce Plzeňsko - jih

 

 

  

Svárkov v současnosti

 

    Svárkov v současné době spadá pod obec Letiny a je její místní částí. Ve Svárkově je evidováno 34 popisných čísel a 2 evidenční (chaty). Trvale obydlených domů je 17, ostatní jsou využívány k rekreačním účelům. Během posledních let došlo k nárůstu počtu obyvatel, ke konci roku 2008 bylo v obci hlášeno 49 trvale žijících osob. Žije zde 10 dětí ve věku do 15 let a je naděje. že tento počet není konečný. Zdá se, že se obec probouzí k životu, k čemuž kromě zvyšujícího se počtu trvalých obyvatel přispívají významě také chalupáři. Zlepšila se dopravní obslužnost, takže školní děti se mohou dopravit do školy a zpět. Během roku zde v roce 2009 proběhlo několik hromadných akcí, některé organizované Českým svazem žen a některé vznikly spontánně. Ve vsi se dodržují některé tradiční zvyky jako je velikonoční křístání, drží se zde pouť a posvícení. Nadále je Svárkov místem, které si díky tomu, že leží v příznivé nadmořské výšce 550 mn, na slepém rameni silnice, v krajině bez průmyslu, zachovalo svoji čistotu a krásnou přírodu. Zkrátka ve Svárkově je radost dýchat.

Novinky

Fotografie

26.05.2014 21:55
Ve fotogalerii jsou fotografie z akce.https://svarkov.rajce.idnes.cz/ohlednuti_za_Svarkovskym_cunikem_2014/https://svarkov.rajce.idnes.cz/5._rocnik_behu_Svarkovsky_cunik_-_2014/

Svárkovský čuník - výsledky

18.05.2014 14:39
V rubrice Svárkovský čuník je článek o 5. ročníku závodu a výsledky.

Svárkovský čuník - 5. ročník

30.03.2014 13:18
Zveme příznivce sportu a pečených prasátek na  "jubilejní" pátý ročník běžeckého závodu "Svárkovský čuník", který se uskutečný v sobotu 17. května 2014. Prezentace od 14,30 , vlastní start...

Lampionový průvod a strašidelná stezka

13.11.2013 08:05
V sobotu 23.11. 2013 se ve Svárkově koná procházka s lampinoy a následně potom pro odvážné děti opět strašlivě strašidelná stezka. Sraz na návsi bude v 17.30 hod.   Zveme všechny malé hrdiny i...

Přes Svárkov vede nová naučná stezka Olšovka

23.10.2013 21:26
My jsme ji projeli na kole, všem doporučujeme - obzvlášť teď na podzim je to malebné. FOTA zde:svarkov.rajce.idnes.cz/Naucna_stezka_Olsovka/      
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>