Svárkov

 

     Ves ležící 8,5 km severozápadně od Nepomuku, poprvé v písemných pramenech připomínaná k r. 1379. Dějiny obce jsou spjaty se žinkovským panstvím. Když se roku 1525 synové Přibíka z Klenové o statek dělili, připadla část Svárkova Vilémovi a druhá do vlastnictví Šebastiána. O necelých 20 let později Šebastián svůj díl svárkovského zboží odprodal bratru Vilémovi. Berní rula, sepsaná krátce po pol.17.století, zaznamenala ve vsi tehdy zvané Svarkovo celkem 6 sedláků. Tereziánský katastr ve Svárkově zaznamenal 10 osedlých. K roku 1900 zde bylo 30 popisných čísel a žilo tu 192 obyvatel. O 71 let později trvale ve vsi žilo v 18 domech 45 obyvatel.

     Ves je umístěna v dominantní poloze na náhorní plošině nad letinskými lázněmi s působivými pohledy do krajiny. V centru rozlehlé, takřka okrouhlé návsi stojí šestiboká kaplička sv. Jakuba Většího z konce 19. století, krytá jehlancovou střechou, vrcholící zvoničkou s cibulovou bání. Vstup je sklenut polokruhem, interiér je plochostropý. Před kaplí byl osazen pamětní kříž, z něhož se uchoval je sokl. Zaslouženou pozornost budí usedlost č.1 v čele s bránou a domy vročenými do poč. 20.stol. ve vsi velmi příznivého vzhledu se dochovala celá řada dalších hodnotných lidových staveb. Na kraji vsi u přístupové cesty je osazen rozcestník značených cest 64 a Z3.

Zdroj: Turistický průvodce Plzeňsko - jih

 

 

  

Svárkov v současnosti

 

    Svárkov v současné době spadá pod obec Letiny a je její místní částí. Ve Svárkově je evidováno 34 popisných čísel a 2 evidenční (chaty). Trvale obydlených domů je 17, ostatní jsou využívány k rekreačním účelům. Během posledních let došlo k nárůstu počtu obyvatel, ke konci roku 2008 bylo v obci hlášeno 49 trvale žijících osob. Žije zde 10 dětí ve věku do 15 let a je naděje. že tento počet není konečný. Zdá se, že se obec probouzí k životu, k čemuž kromě zvyšujícího se počtu trvalých obyvatel přispívají významě také chalupáři. Zlepšila se dopravní obslužnost, takže školní děti se mohou dopravit do školy a zpět. Během roku zde v roce 2009 proběhlo několik hromadných akcí, některé organizované Českým svazem žen a některé vznikly spontánně. Ve vsi se dodržují některé tradiční zvyky jako je velikonoční křístání, drží se zde pouť a posvícení. Nadále je Svárkov místem, které si díky tomu, že leží v příznivé nadmořské výšce 550 mn, na slepém rameni silnice, v krajině bez průmyslu, zachovalo svoji čistotu a krásnou přírodu. Zkrátka ve Svárkově je radost dýchat.

Novinky

Svárkovský čuník - 7. ročník - výsledky

15.05.2016 18:15
V sekci Svárkovský čuník se můžete prohlédnout výsledky letošního ročníku Svárkovského čuníka.   

Pozvánka na Svárkovského čuníka

15.04.2016 19:00
Milí sportovní přátelé, další, v pořadí již 7. ročník Svárkovského čuníka se bude konat v sobotu 14. května 2016. Prezence od 14 do 14.45 hodin. Stejně jako loni vás čeká lidový běh s maskotem...

Svárkovský čuník - výsledky

17.05.2015 10:49
Výsledkovou listinu a shrnutí závodu najdete v sekci Svárkovský čuník nebo po kliknutí sem.

Svárkovský čuník - mapy tras

09.04.2015 13:36
Dětské trasy: 2012 a mladší    Trasa 2012 a mladší.pdf (1,5 MB) 2010-2011         Trasa 2010-2011.pdf (1,9 MB) 2008-2009         Trasa...

6. Svárkovská drakiáda

13.10.2014 21:40
6. Svárkovská drakiáda se uskuteční v neděli, 19. 10. 2014   Začátek: 14.00 hod na louce před Svárkovem ukončení v 15.30 - 16.00:  rozdání diplomů a odměn, losování tomboly....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>